Saxån – Braåns Vattenråd

Vattennivå

Grafen visar aktuell vattennivå på mätstationen som sitter vid provpunkt 16 i Saxån. Nivån uppdateras kontinuerligt. Den blå raka linjen visar nivån som motsvarar 30% av årsmedelvattenföringen. Ligger nivån på eller under strecket får bevattningsuttag inte göras enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Vattenuttag kräver i regel tillstånd från domstol eller en anmälan till Länsstyrelsen, vill du veta mer kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet https://www.lansstyrelsen.se/skane/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for-olika-vattenverksamheter/vattenuttag-for-bevattning.html