Saxån – Braåns Vattenråd

Vandringar och information

Många fina vandringsstigar har anlagts längs ån. Vattenrådet anordnar regelbundet vandringar för allmänheten för att visa på fina ställen och berätta om ån och om hur man sköter den.

Ett par hundra skolelever besöker också ån varje år på guidade exkursioner. Exkursionerna innehåller mycket praktiska aktiviteter där deltagarna får uppleva livet i en våtmark och arbeta med hotade djurarter, näringskedjor, mäta nitratkvävehalten i vattnet mm. Läs mera och anmäl intresse på Natur i fokus >>

Guidade turer vid Saxån-Braån 2017 >>

Här hittar du pedagogiskt material att använda när du åker ut med klassen till ån >>

Vattenrådet bjuder in boende längs Svalövsbäcken att vara med i vattengrupper

Dessa arbetar bl a med att:
* lära känna bäckens ekolog
* få kunskap om miljöproblem som påverkar bäcken
* planera miljöförbättrande åtgärder

Inbjudan att delta i vattendragsgrupper >>