Saxån – Braåns Vattenråd

Spara vatten-tips från NSVA

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Klimatförändringar, torka, översvämningar och föroreningar hotar vår tillgång till rent vatten. NSVA arbetar kontinuerligt med att skydda och förvalta de dricksvattenresurser vi har. Men vi behöver alla hjälpas åt att hushålla med vattnet.…