Saxån – Braåns Vattenråd

Besök ån

 Aktuella aktiviteter hittar du i kalendern samt på facebook-sidan. Vackra promenadstigar har gjorts längs ån. Klicka på broschyrerna nedan för att få upp information och karta!

Läs även om betesmarkerna strax väster om Gissleberga kvarn, Flygeltofta ängar, Norra Skrävlinge, Högestorp – Torrlösa, Baremosse samt  Karatofta – Svenstorp – Höjebacke >>

Vattenrådet ordnar vandringar för allmänheten vid några tillfällen under året – håll utkik på facebook-sidan >>

Ett par hundra skolelever besöker ån varje år på guidade exkursioner! För mer info och intresse se Natur i fokus >> Se en video från exkursionerna som bl a är inspelad i Dösjebro >>

 

 

Läs om åns historia, om livet i ån och modern vattenvård idag i Åmansboken och i En renare å, ett rikare landskap, ett renare hav. 

 

 

Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning, Saxån, Marbäcken, Lundåkrabäcken 2014>>

Musselinventering, LST, 2010 >>

Vegetationsinventering längs Saxån Braån 2005 >>

Inventering av kungsfiskare, strömstare och fladdermöss 1999 >>

Hur vi kan gagna fågellivet i vår närhet >>

Fler rapporter under “Inventeringar och kunskapsöversikter” >>