Saxån – Braåns Vattenråd

Arkiv

Innehåll

Klicka på rubrikerna nedan för att hoppa ner till önskat stycke.

 

Saxån-Braåns Vattenråds mötesprotokoll

2017
Anteckningar_Saxån_Braån_arbetsgrupp_21/3 2017

2016
Protokoll från styrelsemöte den 17 februari 2016
Anteckningar_Saxån_Braån_arbetsgrupp_2016_0609
Protokoll_Saxån-Braån_vattenråd_protokoll_2016_09_13
Protokoll_Saxån-Braån_vattenråd_2016_11_22

2015
Protokoll_Saxån_Braån_vattenråd_styrelsemöte_20151201
Anteckningar Saxån-Braån_arbetsgrupp 20151027
Protokoll styrelsemöte den 29 september 2015
Anteckningar_från_Saxån-Braåns_arbetsgrupp_20150828
Möte med arbetsgruppen 11 juni 2015
Vattenrådet höll vårmöte på Erikstorps kungsgård den 19 maj 2015
På mötet presenterades resultatet av vattenkontrollen under 2014.
Protokoll årsmöte 20150519
Protokoll 2015 0407

2014
Protokoll 2014 1202
Bilaga 1 protokoll 2014 1202 Vattenkontroll i Svalövsbäcken, pptx-fil
Bilaga 2 protokoll 2014 1202 Samrådsremis, pptx-fil
Protokoll 2014 0604
Protokoll 2014 0924
Protokoll 2014 0406

2012/2013
Vattenrådets konstituerande möte i Marieholm 2013 1129
PM inför bildandet av vattenradet (2012)

 

Vattenvårdskommitténs mötesprotokoll

2015
Årsmöte 2015 0519

2014
Årsmöte 2014 0428
Anteckningar arbetsgrupp 2014 0407

2013
Anteckningar arbetsgrupp 2013 1120
Anteckningar arbetsgrupp 2013 0819
Anteckningar arbetsgrupp 2013 0616
Anteckningar arbetsgrupp 2013 0407
Protokoll 2013 0912
Protokoll 2013 0316

2012
Årsmöte 2012
0328
Protokoll 2012 0328
Anteckningar arbetsgrupp 2012 1210
Anteckningar arbetsgrupp 2012 0615
Anteckningar arbetsgrupp 2012 0215

2011
Protokoll årsmöte 2011 0504
Protokoll 2011 1123
Arbetsgrupp 2011 1109, Vattenkontroll
Anteckningar arbetsgrupp 2011 1028
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0912
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0612
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0412
Anteckningar arbetsgrupp 2011 0309

2010
Årsmöte 2010 0420
Protokoll 2010 0929
Anteckningar arbetsgrupp 2010 1214
Anteckningar arbetsgrupp 2010 1109
Anteckningar arbetsgrupp 2010 1103
Anteckningar arbetsgrupp 2010 0913

2009
Årsmöte 2009 0319
Protokoll styrelsen 2009 1022
Protokoll styrelsen 2009 0818
Anteckningar arbetsgrupp 2009 0602
Anteckningar arbetsgrupp 2009 0514

2008
Årsmöte 2008 0327
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0902
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0612
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0417
Anteckningar arbetsgrupp 2008 0116

2007
Årsmöte 2007 0314
Protokoll styrelsen 2007 1025
Anteckningar arbetsgrupp 2007 1204

2006
Årsmöte 2006 0330
Protokoll styrelsen 2006 0929
Anteckningar arbetsgruppen 2006 0228
Anteckningar arbetsgruppen 6 april
Anteckningar arbetsgruppen 2006 0928
Anteckningar arbetsgruppen 2006 1109

2005
Årsmöte 2005 0317
Anteckningar arbetsgruppen 2005 1214
Anteckningar arbetsgruppen 2005 0830
Anteckningar arbetsgruppen 2005 0323
Anteckningar arbetsgruppen 2005 0223

2004
Årsmöte 2004 0225
Protokoll styrelsen 2004 0513
Anteckningar arbetsgrupp 2004 0121

2003
Protokoll styrelsen 2003 1211
Protokoll styrelsen 2003 0226
Anteckningar arbetsgrupp 2003 0226
Anteckningar arbetsgrupp 2003 1110

2002
Protokoll styrelsen 2002 1115
Kommittémöte 2002 0811

2001
Anteckningar arbetsgrupp 2001 1213
Arbetsgrupp 2001 0906

2000
Årsmöte 2000 0203
Protokoll styrelsen 2000 1109
Anteckningar arbetsgrupp 2000 0921

1999
Anteckningar arbetsgrupp 1999 0128

1997
Styrelsen 1997 1205
Anteckningar arbetsgruppen 1997 0130

1996
Styrelsen 1996 0828
Styrelsen 1996 0613
Styrelsen 1996 0425
Styrelsen 1996 0415
Arbetsgrupp 1996 1104

1994
Arbetsgrupp 1994 0127
Yttrande miljövårdsprogram för Skåne

1993
Arbetsgrupp 1993 1209
Arbetsgrupp 1993 1020
Arbetsgrupp 1993 0830
Arbetsgrupp 1993 0617
Arbetsgrupp 1993 0401
Arbetsgrupp 1993 0210
Vattenkontroll 1993

1992
Årsmöte 1992 0320
Protokoll styrelsen 1992 0407
Anteckningar arbetsgruppen 1992 1210
Anteckningar arbetsgruppen 1992 1111
Anteckningar arbetsgruppen 1992 1023
Anteckningar arbetsgruppen 1992 0309

1991
Årsmöte 1991 0307
Anteckningar arbetsgruppen 1991 0912
Projektgrupp odlingsfria zoner 1991 0819
Projektgrupp odlingsfria zoner 1991 0204
Projektgrupp odlingsfria zoner 1991 0110
Vattenkontroll 1991

1990
Protokoll styrelsen 1990 1204
Kallelse styrelsen 1990 1204
Anteckningar arbetsgruppen 1990 1128
Anteckningar arbetsgruppen 1990 0522
Anteckningar arbetsgruppen 1990 0503
Styrelsen 1990 0503
Årsmöte 1990 0322

1987
Stadgar för Saxån-Braåns Vattenvårdskommitté

1978
Minnesanteckningar från sammanträde 1978 0615
Vattenkontroll 1978

1976
Sammanträde kommunrepresentanter 1976 1207

1970
Sammanträde angående samordnad vattendragskontroll

 

Verksamhetsplaner

VP 2015
VP 2014
VP 2013
VP 2012
VP 2011
VP 2010
VP 2009
VP 2008
Kartering och förslag på kvävereducerande åtgärder för dräneringsrör som mynnar i delar av Saxån – Braån, 2007
VP 2007
VP 2006VP 2005
Anslag för ”Natur och rekreation 2006”
Bevarandeplan för Saxåns mynning och Järavallen, LST,2005
VP 2004
VP 2003
VP 2002
VP 2001
VP 2000
Ett uthålligt jordbruk, rapport i Saxån-Braåns avrinningsområde Lotten Westberg
Poster från jordbrukskonferensen,
Vägar till ett uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrinningsområde, 2001
VP 1999
VP 1998
VP 1997
VP 1996
VP 1995
VP 1994
Saxån-Braån, Handlingsprogram för vatten och landskapsvård inom Saxån-Braåns avrinningsområde, 1994
VP 1992
VP 1991

 

Verksamhetsberättelser

VB 2014
VB 2013
VB 2012
VB 2011
VB 2010VB 2009
VB 2008
VB 2007
VB 2006
VB 2005VB 2004
VB 2003
VB 2002
VB 2001
VB 2000VB 1999
VB 1998
VB 1997
VB 1996
VB 1994
VB 1993
VB 1992
VB 1991
VB 1990VB 1989

 

Remisser och skrivelser

2010
Yttrande_Samverkan_Skåne_NV_vattenvårdsfrågor_2010
Yttrande_SOU_207_17_prissatt_vatten_2010

2008
Yttrande_avgränsning_åtgärdsprogram_förvaltningsplan_2008

1999
Ansökan till Miljödomstolen, ändring av Saxåns läge
Yttrande_MD_ändring_Saxåns_läge_Annelöv_1999

1998
Yttrande_slutbetänkande_avrinningsområden_miljösamverkan_SOU_1997_155_1998

1997
Yttrande_kväve_från_land_till_hav_SNV_rapport_4735_1997

1995
Skrivelse till Miljö och naturresursdepartementet

1994
Skrivelse till Miljö och naturresursdepartementet
Yttrande miljövårdsprogram för Skåne

1990
Motion_odlingsfria _zoner_KS_AU_protokoll
Odlingsfria_zoner_bildande_av_projektgrupp
Motion_odlingsfria_zoner_beslut_KS_19901121
Motion_odlingsfria_zoner_miljönämnden

1977
Skrivelse till regeringen

Information från vattenmyndigheter

Länsstyrelsens yttrande om blyplåt på kyrkor 2017

Remiss från Länsstyrelsen om förslag till jordbrukets medverkan i_vattenkontrollen
Jordbruket och recepientkontroll-underlag för vägledning för tillsynsmyndigheter rapport_2015

Kontrollprogrammet

Vattenkontrollen excel-fil sept 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil aug 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil juli 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil juni 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil maj 2020 >>

ANVÄNDARMANUAL vattenkontrollfiler >>

Vattenkontrollen excel-fil april 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil mars 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil feb 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil jan 2020 >>

Vattenkontrollen excel-fil dec 2019 >>

Vattenkontrollen excel-fil nov 2019 >>

Vattenkontrollen excel-fil okt 2019 >>

Vattenkontrollen excel-fil aug 2019 >>

Vattenkontrollen excel-fil juni 2019 >>

Vattenkontrollen excel-fil april 2019 >>

Sammanfattning av vattenkontrollen för Saxån-Braån 2018 >>

Bilagor till vattenkontrollen för 2018 >>

Vattenkontrollen excel-fil februari 2019

Vattenkontrollen excel-fil januari 2019

Vattenkontrollen excel-fil för 2018

Vattenkontrollen excel-fil december 2018

Vattenkontrollen excel-fil oktober 2018

Vattenkontrollen excelfil september 2018

Saxån-Braån vattenkontrollen 2018

Saxån-Braån vattenkontrollen 2017

Saxån-Braån bilagor till vattenkontrollen 2017

Vattenkontrollen 2017 excelfil

Vattenmyndigheternas råd om kontrollprogram och rapporteringar för vattenundersökningar och samordnad recepientkontroll

Forklaring av parametrar vid vattenkontrollenSaxån-Braån_vattenkontrollen_2017 excelfil

Saxån-Braån vattenkontrollen 2016 excelfil

Saxån-Braån_Sammanfattning_av_vattenkontrollen_2016

Saxån-Braån_bilagor_till _vattenkontrollen_2016

Saxån-Braån vattenkontrollen 2015

Provtagning juni 2015 excelfil

Saxån-Braån vattenkontrollen 2015 alla bilagor

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2014

Bilagor till vattenkontrollen 2014

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2013

Bilagor till vattenkontrollen 2013

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2012

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2011

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2010

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2009

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2008

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2007

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2006

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2005

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2004

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2003

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2002

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2001

Vattenkontrollen i Saxån-Braån 2000

Vattenkontroll i Saxån-Braån 1999

Vattenkontrollen 1998

Vattenkontrollen 1997

Dagvatten, utsläpp till Saxån Braån 1997

Dagvattenrapport 1996

Vattenkontrollen 1996

Vattenkontrollen 1995

Vattenkontrollen 1994

Miljöövervakning, små vattendrag och våtmarker 1992-1993

Vattenkontrollen 1993

Vattenkontrollen 1992

Vattenkontrollen 1991

Vattenkontrollen 1990

Vattenkontrollen 1989

Vattenkontrollen 1988

Recipientkontroll 1983

Recipientkontroll 1980

Recipientkontroll 1977

Recipientkontroll 1976

 

1975
Undersökningsresultat februari 1975
Undersökningsresultat juni 1975
Undersökningsresultat juli 1975

1974
Undersökningsresultat maj 1974
Undersökningsresultat september 1974
Undersökningsresultat november 1974

1973
Undersökningfenoler 1973
Undersökningsresultat februari 1973
Undersökningsresultat juni 1973
Undersökningsresultat juli 1973
Undersökningsresultat augusti 1973
Undersökningsresultat oktober 1973
Undersökningsresultat november 1973
Undersökningsresultat februari-juli 1973

1970
Översiktlig undersökning 1970

 

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag 2016

Bekämpningsmedel i skånska vattendrag, LST 2011

Laboratorieförsök – toxisk effekt av pesticider i vatten, 2008

Bekämpningsmedelsprovtagning – olika metoder, 2008

Bekämpningsmedel i Saxån-Braån 2000-2001

Glyfosathalter i Saxån Braån 1999-2000

Bekämpningsmedel i Saxån-Braån 1988-1997

Undersökning fenoler 1973 

 

Dagvatten

Dagvatten, utsläpp till Saxån Braån 1997

Dagvattenrapport 1996

 

Elfisken

Elfiske_Säbybäcken_2017

Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga vid Saxån Trollenäs 2015 elfiske

Planktonblom och fiskdöd i Saxån 2012

Elfiske i Saxån-Braån 2012

Elfiske, Säbybäcken 2010

 

Inventeringar och kunskapsöversikter

Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga vid Saxån Trollenäs 2015 bottenfauna och vegetation 2015

Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga vid Saxån Trollenäs 2015 elfiske

OMRÅDESBESKRIVNINGAR Saxån-Braån, 2014

Kunskapsöversikt för kulturmiljö och vattenförvaltning, Saxån, Marbäcken, Lundåkrabäcken 2014 

Säbybäcken – förslag till restaurering av vattendraget och gestaltning av omgivande grönområde, 2014

Musselinventering, LST, 2010

Elfiske, Säbybäcken 2010

Vindpumpar för vattenförsörjning av våtmarker 2009

Sammanfattningar av rapporter om naturmiljon i Saxån-Braåns avrinningsområde 1976-2006

Vegetationsinventering längs Saxån Braån 2005

Naturvärdesinventering av Saxån vid Trollenäs 2005

Naturvärden och behov av restaureringsåtgärder 2005, LST

Vegetation och bottenfauna i nyanlagda dammar, LIP 2003

Holkar för fladdermöss längs Saxån Braån 2000

Häckfågelinventering vid Saxån Braån 1999

Biotoper för kungsfiskare, strömstare och fladdermöss 1999

Sammanställning av natur- och rekreationsvärden år?,

Natur och rekreationsvärden vid Saxån, Braån, 1997

Vattenkvarnar i Saxån-Braån

Anlagda dammar och vatmarker, ett hot mot utvandrande smolt, litteraturstudie 1995

En renare å, ett renare hav – informationsbroschyr, 1994

Saxån-Braån, Handlingsprogram för vatten och landskapsvård 1994

Kunskapssammanställning Saxån-Braån, 1986

 

Utvärderingar vattenvårdande åtgärder

Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga vid Saxån Trollenäs 2015 bottenfauna och vegetation 2015

Biologisk uppföljning av restaurerad meanderslinga vid Saxån Trollenäs 2015 elfiske

Planktonblom och fiskdöd i Saxån, 2012

Dammar och våtmarker för ett ekologiskt hållbart samhälle, LIP, 2004

Våtmarker – Mirakelmedicin utskriven i blindo? Staffan Westerlund, 2004

Näringsämnesreduktion i dammar, LIP 2003

Vegetation och bottenfauna i nyanlagda dammar, LIP 2003

Näringsackumelering i dammsediment, LIP 2003

Anlagda dammar och vatmarker, ett hot mot utvandrande smolt, litteraturstudie 1995

Inventering av nyanlagda dammar i sydvästra Skåne 1994

 

Information, natur och rekreation

Guidade exkursioner vid Saxån-Braån 2019

Guidade exkursioner vid Saxån-Braån 2018

Guidade turer vid Saxån-Braån 2017

Guidade turer vid Saxån-Braån 2016

Guidade turer vid Saxån-Braån 2015

Guidade turer tema vattenvård vid Saxån-Braån 2014

Guidade turer tema vattenvård vid Saxån-Braån 2013

Guidade turer tema vattenvård vid Saxån-Braån 2012

Guidade turer tema vattenvård vid Saxån-Braån 2011

Informationsturer för skolklasser vid Saxån-Braån 2010

Möten med allmänheten 2007

Anslag för ”Natur och rekreation” – beslut om bidrag 2006

Natur och rekreation längs Saxån Braån – beslut om bidrag 2005

Natur och rekreationsvärden vid Saxån-Braån 1997

 

Presentationer

Poster från jordbrukskonferensen 2001, Vägar till ett uthålligt jordbruk i Saxån-Braåns avrinningsområde

Saxån-Braån i media

Protester mot dyrare fiske, HD, 7 januari 2015

Övrigt

Planktonblom och fiskdöd i Saxån 2012

Vindpumpar för vattenförsörjning av våtmarker 2009

Kartering och förslag på kvävereducerande åtgärder för dräneringsrör som mynnar i delar av Saxån – Braån, 2007