Saxån – Braåns Vattenråd

Välkomna på familjehåvning vid Säbybäcken torsdag 12 sept kl 18!

Barn och vuxna är varmt välkomna på familjehåvning där vi upptäcker livet under ytan till-sammans med guiden Ingegerd Ljungblom från Natur i Fokus. All utrustning som behövs för håvningen finns på plats. Deltagare bör klä sig i kläder efter väder och gärna med stövlar eller andra oömma skor för de som vill håva.

När: den 12 september 2018, klockan 18.00
Plats: Samling på parkeringen intill dammarna vid Säbybäcken, infart till grusväg från Erikstorpsvägen, se rött kryss på kartan i bifogad fil: Familjehåvning – Säbybäcken