Saxån – Braåns Vattenråd

Fladdermuskväll 22 aug 2018 kl 20.00 i parken vid Trollenäs slott

Saxån-Braån anordnade en fladdermusexkursion i Trollenäs slottspark och guide för kvällen var Espen Jensen naturkonsult och fladdermusexpert.

Ca 40 stycken intresserade deltagare möttes upp kl 20.00 vid entrén till parken och Espen började med att berätta om fladdermöss och deras liv och deltagarna fick ställa frågor. Espen berättade både pedagogiskt och kul. Många skratt hördes och många frågor blev besvarade.

Efter introduktionen ledde Espen vandringen i parken och lånade ut fladdermusdetektorer. Gruppen gick längs ån och gjorde stopp här och var när något intressant hördes. När klockan närmade sig 21 kom första signalen vid de stora träden framför slottet. När mörkret tätnade kom flera arter fram. Espen förklarade vad vi hörde. Det var Större brunfladdermus, Dvärgpipistrell, Nordfladdermus, Fransfladdermus, Gråskimlig fladdermus och Vattenfladdermus. Vi såg, och hörde, många vattenfladdermöss jagande över vattenytan. Enligt Espen var det både honor med ungar och ensamma. Det bästa stället för deras jakt var vid detta tillfälle ån vid Borgstugan där stränderna är lummiga, vattenytan fri från alger och annat och vattnet lugnt flytande. Kvällen avrundades vid 22.00 och många nöjda deltagare gick hem med nya upplevelser.