Saxån – Braåns Vattenråd

Familjehåvning vid Saxån i Dösjebro den 23 augusti kl 18

14 deltagare slöt upp vid håvningsexkursionen i Dösjebro som hölls av Ingegerd Ljungblom från Natur i fokus och miljöstrateg Kävlinge kommun Patrik Lund. Perfekt väder för exkursionen och fångsten var bl a vattenskorpion, vattenbin, buksimmare, vattenskalbaggar, ett antal olika sländlarver och ett nejonöga! Förutom håvning blev det en del intressanta diskussioner om ån och åtgärder som gjorts mm.