Saxån – Braåns Vattenråd

Olagligt att bevattna med vatten från åar utan tillstånd pga torkan!

Vattenläget i Skåne är så allvarligt att det inte är tillåtet att göra vattenuttag från åar, sjöar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor och liknande.

Den långa torkan under vår och sommar har gjort att vattenflödena i Skånes sjöar, åar och bäckar är nere på extremt låga nivåer.

Läs mera här >>