Saxån – Braåns Vattenråd

Höstexkursioner längs Saxån-Braån

Välkomna på familjehåvning och information om ån! Mer info kommer!

Söndagen den 19 augusti i Trollenäs.  Anna-Carin Linusson, Kommunekolog i Eslövs kommun och naturpedagog Ingegerd Ljungblom från Natur i fokus leder exkursionen

Torsdagen den 23 augusti kl 18 i Dösjebro. Patrik Lund, Miljöstrateg Kävlinge kommun och naturpedagog Ingegerd Ljungblom från Natur i fokus leder exkursionen

Torsdagen den 6 september kl 18 Svalövssjön. Lotta Lundberg, Kommunekolog i Svalövs kommun och naturpedagog Ingegerd Ljungblom från Natur i fokus leder exkursionen

12 september kl 18 Säbybäcken. Therése Ehrnstén, Ekolog/MIljöstrateg på Landskrona kommun  och naturpedagog Ingegerd Ljungblom från Natur i fokus leder exkursionen

Det blir även en fladdermusexkursion i Trollenäs den 22 augusti kl 20!