Saxån – Braåns Vattenråd

Elfiske i Säbybäcken – gott om öring

Vattenrådet har med hjälp av Eklövs fiskevård genomfört ett elfiske i Säbybäcken nära mynningen i Borstahusen i Landskrona kommun. För att undersöka vilka fiskar och hur många som finns i ett vattendrag kan man  fiska av en viss sträcka av vattendraget och få ett mått på hur många fiskar det finns och vilka arter. Resultatet av elfisket visar att tillståndet är gott och jämförbart med tidigare års elfiske. Läs gärna rapporten: Elfiske_Säbybäcken_2017 .