Saxån – Braåns Vattenråd

Elfiske i Svalövsbäcken

Den 7 september kl 17:30 visar Anders Eklöv från ”Eklöv Fiske och fiskevård”. Hur man undersöker vilka fiskar som finns i små vattendrag. Anders demonstrerar hur det går till att göra fiskundersökningar med ett elaggregat. Fisket är ofarligt för fiskarna och de kan släppas till baka till sin å.

Samling vid parkeringsplatsen på Månsabovägen söder om Svalövssjön.

För mer information kontakta charlotta.lundberg@svalov.se eller olle.nordell@landskrona.se eller olle.nordell@landskrona.se.