Saxån – Braåns Vattenråd

Bilagor till vattenkontrollen

Saxån-Braåns vattenvårdskommitté bedriver omfattande undersökningar av vattenkvaliteten i Saxån och Braån. Huvuddelen av resultaten publiceras i en kortfattad rapport på 12 sidor. Till rapporten hör bilagor som beskriver arbetet mer i detalj .

Här kan du läsa mer om undersökningarna:
Bilagor till vattenkontrollen för er som vill veta mer