Saxån – Braåns Vattenråd

Start

Vattenrådet bildades under 2013 och styrelsen består av representanter från LRF, Jordägarna, fiskeintressena, ideell naturvård, industrin samt Eslövs, Kävlinge, Svalövs och Landskronas kommuner.

Vattenrådet sköter kontroll av vattenkvaliteten och livet i ån och utför vattenvårdsåtgärder, informerar om ån samt är ett kontakt- och rådgivande organ. Vattenrådet övervakar miljötillståndet och vårdar kommunernas, jord- och skogsbrukets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån. Läs mera här >>

Här finns rapporter med kunskapsöversikter, inventeringar och mätresultat >>

[do_widget id=recent-posts-3]

 

Grafen nedan visar kontinuerlig mätdata av vattennivån från punkt 16 i Saxån-Braån. Se grafen på helsida samt provpunkterna på karta här >>

 

 

 

Lokalt engagemang för vatten